JM TUBE

GĂĄ til hovedindhold »

 

Du er her:

Salgs- og leveringsbetingelser

 

 

 

Levering & Fragt
 
Fragtens pris er angivet på varen.
Varerne kan dog afhentes uden beregning på vores lager i Malling ved forudbestilling på nettet. Venligst noter dette ved bestillingen.
Vores lager er som udgangspunkt ikke en butik. Netop for at holde omkostninger nede til gavn for dig. Der kan naturligvis ske fremvisning ved henvendelse. Her har vi mulighed for at vise produkterne frem på vores lager i Malling eller i Carlsberg by.
Ved køb bedes du skrive særlige ønsker ved levering. Vi kan ikke garantere et tidsrum, men vil gøre vores bedste for at imødekomme din ønsker.
Varerne vil som udgangspunkt blive sendt med fremmed fragtfører, og ved køb under 20kg bruger vi Post Danmark.
Vi udsender også elektronisk faktura, hvis du er offentlig virksomhed, når du angiver det i ordren.
 
Privat & Sikkerhed

Greensby kender til kundernes ønske om at beskytte private informationer mod misbrug og deling. Derfor garanterer vi med ikke at give denne information videre.
Pengene fra varen trækkes først, når varerne afsendes eller afhentes. Der kan ikke trækkes et højere beløb en du godkender
Vi fører en høj sikkerhedspolitik på hjemmesiden. Når du betaler med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Ifølge lovgivning er du sikret mod misbrug ved at afvise betaling.
 
Garanti & Reklamation

Som kunde er du automatisk garanteret to års reklamationsret. Afhængig af den konkrete situation har du også rettigheder til at få varen repareret, en ny tilsvarende, returneret varen eller et afslag.
For yderligere information henviser vi til vores handelsrettigheder som i er overensstemmelse med Købeloven.
Hvis du returnerer varen bedes beskrivelse af fejl og mangler samt ordrebekræftelse være vedlagt varen, som er forsvarligt pakket ind.
 
Bestilling

Hjemmesiden er vores udgangspunkt for bestilling. Det er vores butik.
Vælg din vare ved at trykke køb, og den føres til din indkøbskurv. Du kan fortsætte med at handle . I indkøbskurven kan du se din oversigt over varer.
Når du er færdig kan du checke ud. Hvis du allerede har oprettet din profil, fortsætter du dit køb ved login. Ellers oprettes nemt en konto.
Her udfyldes relevante felter, og varen er nu bestilt. Herefter modtager du automatisk en ordrebekræftelse på din mailadresse.
Alternativt, er der naturligvis mulighed for at ringe til os, hvor vi gerne hjælper dig igennem bestilling på hjemmesiden eller skriver ordren ned.
Brug din profil til at følge med i din bestilling. Alle priser er inkl. moms.
 
Betaling, Pris & Markedsføring

Du kan bruge betalingskort på greensby. Herunder:
Dankort & Visa Dankort
Visa og Visa Ekectron
Mastercard
JCB
Maestro

Pengene fra varen trækkes først, når varerne afsendes eller afhentes. Der kan ikke trækkes et højere beløb en du godkender.
Vi fører en høj sikkerhedspolitik på hjemmesiden. Når du betaler med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Ifølge lovgivning er du sikret mod misbrug ved at afvise betaling.
 
Se din bestilling

Følg med i dine ordre under din konto.
 
Handelsbetingelser

§ 1. Generelt
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

§ 2. Tilbud
Tilbud er kun bindende for sælger i 30 dage.

§ 3. Betaling
Betaling sker ved levring, og senest 30 dage efter bestilling. Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på den af Nationalbankens fastsatte udlånsrente + 7 % af den til enhver tid værende restgÊld fra forfaldsdagen. Hertil kommer de efter loven hjemlede rykkergebyrer, inkassogebyr samt inddrivelsesomkostninger ved inkassation. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. ?Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sÊlger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

§ 4. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

§ 5. Levering og forsinkelse
Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Levering til køber sker for købers regning og risiko. En overskridelse af leveringstiden med 10 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger. Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger p grund af forsinket levering. Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 1 måned.

§ 6. Emballage
Sælger skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden aftalens indgåelse.

§ 7. Mangler
Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

§ 8. Misligholdelse
Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

§ 9. Ansvar
Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

§ 10. Lovvalg og værneting
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved SØ- og Handelsretten i København.

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

Pas pĂĄ solen

Vi anbefaler Supremo Plus til børn. Parasollen som blokerer 97% af uv-strålerne. Klik her

Kunderne synes

"Greensby er god kvalitet i spændende og anderledes design. Og så får man en god service hver gang..." Lise

Se flere vurderinger »

Ugens tilbud

Månedens tilbud. Bastia Lounge. Skab din egen terasse med modulerne fra et kæmpe loungesæt til spotpris. Klik her

        

        

Se flere referencer »